Chào mừng bạn đến với chúng tôi! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Liên hệ: 0907320686     hoặc:  0937443783    
Danh mục Sản phẩm
Đèn LED dây 5050-IP33-L60
Đèn LED dây 5050-IP33-L60
Giá bán: 0 VND
Đèn LED dây 5050-IP33-L60
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 12W

- Chip LED SMD 5050

- Quang thông: 17-20lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-6000k

- Góc chiếu : 120 độ

- Điện áp: 12V

Đèn LED dây B-3528-L120
Đèn LED dây B-3528-L120
Giá bán: 0 VND
Đèn LED dây B-3528-L120
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 9W

- Chip LED SMD 5050

- Quang thông: 6-7lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-6000k

- chỉ số hoàn màu cao

- Điện áp 12V

- Góc chiếu :120 đồ

Đèn LED búp 5W-A
Đèn LED búp 5W-A
Giá bán: 0 VND
Đèn LED búp 5W-A
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 5W

- Tuổi thọ: >30,000 giờ

- Quang thông: 365-400lm

- Nhiệt độ màu: 2700k-6500k

- Bảo hành: 3 năm

Đèn LED búp 6W-M
Đèn LED búp 6W-M
Giá bán: 0 VND
Đèn LED búp 6W-M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 6W

- Tuổi thọ: >30,000 giờ

- Quang thông: 420-490lm

- Nhiệt độ màu: 2700k-6500k

- Bảo hành: 3 năm

Đèn LED búp 9W-M
Đèn LED búp 9W-M
Giá bán: 0 VND
Đèn LED búp 9W-M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 9W

- Tuổi thọ: >30,000 giờ

- Quang thông: 630-680lm

- Nhiệt độ màu: 2700k-6500k

- Bảo hành: 3 năm

Đèn LED búp 4W-M
Đèn LED búp 4W-M
Giá bán: 0 VND
Đèn LED búp 4W-M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 4W

- Tuổi thọ: >30,000 giờ

- Quang thông: 280-315lm

- Nhiệt độ màu: 2700k-6500k

- Bảo hành: 3 năm

Đèn LED búp 8W-B
Đèn LED búp 8W-B
Giá bán: 0 VND
Đèn LED búp 8W-B
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 8W

- Tuổi thọ: >25,000 giờ

- Quang thông: 560-705lm

- Nhiệt độ màu: 2700k-6500k

- Bảo hành: 3 năm

LED âm tường 3W
LED âm tường 3W
Giá bán: 0 VND
LED âm tường 3W
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: VINALED

-Công suất: 3W

-Quang thông: 140-190Lm

-Nhiệt độ màu: 2700K-6500K

-Góc chiếu: 20 độ

-Bảo hành: 3 năm

Đèn LED gắn tường LWA501
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: KINGLED

-Công suất: 2*1w

-Nhiệt độ màu: 3200K

-Chỉ số màu: >80

-Góc chiếu: 30 độ

-Bảo hành: 2 năm

Đèn LED gắn tường LWA803
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: KINGLED

-Công suất: 6W

-Nhiệt độ màu: 3200K

-Chỉ số màu: >80

-Bảo hành: 2 năm

Đèn LED gắn tường LWA807
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: KINGLED

-Công suất: 5W

-Nhiệt độ màu: 3200K

-Chỉ số màu: >80

-Bảo hành: 2 năm

Đèn LED gắn tường LWA901A
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: KINGLED

-Công suất: 5W

-Nhiệt độ màu: 3200K

-Chỉ số màu: >80

-Bảo hành: 2 năm

Đèn LED gắn tường LWA406
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: KINGLED

-Công suất: 5W

-Nhiệt độ màu: 3200K

-Chỉ số màu: >80

-Bảo hành: 2 năm

Đèn LED gắn tường LWA907
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: KINGLED

-Công suất: 5W

-Nhiệt độ màu: 3200K

-Chỉ số màu: >80

-Bảo hành: 2 năm

Đèn LED gắn tường LWA908
Giá bán: 0 VND

-Hãng sx: KINGLED

-Công suất: 5W

-Nhiệt độ màu: 3200K

-Chỉ số màu: >80

-Bảo hành: 2 năm

Đèn đường LED 30W-Mẫu M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 30W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 2185-2770lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 40W_Mẫu M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 40W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 2965-3825lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 50W-Mẫu M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 50W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 3985-50950m

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 60W-Mẫu M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 60W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 4560-5885m

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

- Hãng SX: VINALED

- Công suất:

Đèn đường LED 70W_Mẫu M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 70W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 5090-6440lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 80W-Mẫu M
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 80W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 5480-7075lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 90W_Mẫu N
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 90W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 8040-9965lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 100W-Mẫu N
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 100W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 8730-10915lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 110W-Mẫu N
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 110W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 9420-11835lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 120W-Mẫu N
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 120W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 10070-12735lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 130W-Mẫu N
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 130W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 10680-13550lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 140W-Mẫu N
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 140W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 11280-14410lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 150W-Mẫu N
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 150W

- Tuổi thọ: >50,000 giờ

- Quang thông: 11875-15210lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 30W-Mẫu F
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 30W

- Tuổi thọ: >30,000 giờ

- Quang thông: 2370-2560lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Đèn đường LED 40W-Mẫu F
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 40W

- Tuổi thọ: >30,000 giờ

- Quang thông: 3040-3330lm

- Nhiệt độ màu: 3000k-5700k

- Góc chiếu: 155,80 độ

- Bảo hành: 3 năm

Led 8mm 7 Màu
Led 8mm 7 Màu
Giá bán: 0 VND
Led 8mm 7 Màu
Giá bán: 0 VND

- KT:12mm chống nước

- Số lượng: 50 bóng led/1 dây

- Nguồn: 5V DC

Led 8mm IC 1903 FULL COLOUR
Led 8mm IC 1903 FULL COLOUR
Giá bán: 0 VND
Led 8mm IC 1903 FULL COLOUR
Giá bán: 0 VND

- Nguồn DC 5V

- Công suât: 0,12W

- IC điều khiển : IC 1903

- Số lượng: 50 bóng/dây

Nguồn cho Led Dây 35W
Nguồn cho Led Dây 35W
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 35W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 35W

-Chuẩn bảo vệ: IP65 (Không vô nước)

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn cho Led Dây 60W
Nguồn cho Led Dây 60W
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 60W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 60W

-Dòng điện ngõ ra: 5A/2.5A

-Chuẩn bảo vệ: IP65 (Không vô nước)

-Kích thước: L163 x W43 x H32mm

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn cho Led Dây 100W
Nguồn cho Led Dây 100W
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 100W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 100W

-Dòng điện ngõ ra: 8.3A/4.17A

-Chuẩn bảo vệ: IP65 (Không vô nước)

-Kích thước: L163 x W43 x H32mm

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn cho Led Dây 60W-B
Nguồn cho Led Dây 60W-B
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 60W-B
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 60W

-Dòng điện ngõ ra: 5A

-Chuẩn bảo vệ: Không vô nước,có quạt

-Kích thước: L163 x W68 x H38mm

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn cho Led Dây 100W-B
Nguồn cho Led Dây 100W-B
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 100W-B
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 100W

-Dòng điện ngõ ra: 8.3A

-Chuẩn bảo vệ: Không vô nước,có quạt

-Kích thước: L163 x W68 x H38mm

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn cho Led Dây 150W-B
Nguồn cho Led Dây 150W-B
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 150W-B
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 60W

-Dòng điện ngõ ra: 5A/2.5A

-Chuẩn bảo vệ: Không vô nước,có quạt

-Kích thước: L235 x W88 x H48mm

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn cho Led Dây 400W-B
Nguồn cho Led Dây 400W-B
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 400W-B
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 400W

-Dòng điện ngõ ra: 33.3A/16.6A

-Chuẩn bảo vệ: Không vô nước,có quạt

-Kích thước: L265 x W107 x H52mm

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn cho Led Dây 250W-B
Nguồn cho Led Dây 250W-B
Giá bán: 0 VND
Nguồn cho Led Dây 250W-B
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 250W

-Dòng điện ngõ ra: 20.5A/10.25A

-Chuẩn bảo vệ: Không vô nước,có quạt

-Kích thước: L235 x W88 x H48mm

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn 48V, 50W
Nguồn 48V, 50W
Giá bán: 0 VND
Nguồn 48V, 50W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 52.8W

-Dòng điện ngõ ra: 1.1A

-Kích thước: L129xW98xH38mn

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn 48V, 100W
Nguồn 48V, 100W
Giá bán: 0 VND
Nguồn 48V, 100W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 110.4W

-Dòng điện ngõ ra: 2.3A

-Kích thước: L159xW97xH38mn

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn 48V, 150W
Nguồn 48V, 150W
Giá bán: 0 VND
Nguồn 48V, 150W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 158.4W

-Dòng điện ngõ ra: 3.3A

-Kích thước: L199xW98xH38mn

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn 48V, 200W
Nguồn 48V, 200W
Giá bán: 0 VND
Nguồn 48V, 200W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 211.2W

-Dòng điện ngõ ra: 4.1A

-Kích thước: L215xW115xH50mn

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn 48V, 60W, IP67
Nguồn 48V, 60W, IP67
Giá bán: 0 VND
Nguồn 48V, 60W, IP67
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 60W

-Dòng điện ngõ ra: 1.25A

-Chuẩn bảo vệ: IP67

-Kích thước: L162.5xW42.5xH32mn

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn 48V, 350W
Nguồn 48V, 350W
Giá bán: 0 VND
Nguồn 48V, 350W
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 350.4W

-Dòng điện ngõ ra: 7.3A

-Kích thước: L215xW115xH50mn

-Bảo hành: 2 năm

Nguồn 48V, 100W, IP67
Nguồn 48V, 100W, IP67
Giá bán: 0 VND
Nguồn 48V, 100W, IP67
Giá bán: 0 VND

- Hãng SX: VINALED

- Công suất: 100.8W

-Dòng điện ngõ ra: 2.1A

-Chuẩn bảo vệ: IP67

-Kích thước: L190xW52xH37mn

-Bảo hành: 2 năm

GIỚI THIỆU
BẢO HÀNH